Psykoterapia

avautuvakukkaOlen suuntautunut ratkaisukeskeiseen eli voimavarakeskeiseen psykoterapiaan ja siinä:

  • ratkaisut nähdään olevan asiakkaissa itsessään ja heidän sosiaalisissa verkostoissaan
  • kasvatetaan ennemminkin ratkaisua ja elämää tukevaa puolta ihmisessä kuin paneudutaan patologiaan ja ongelmiin
  • paneudutaan asiakkaan tavoitteisiin, voimavaroihin, selviytymiskeinoihin ja resursseihin

Ratkaisukeskeisyys on:

  • asiakaslähtöistä
  • huomioidaan edistys
  • on suuntautunut tulevaisuuteen
  • huomioidaan voimavarat ja taidot

Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti:

  • auttaa ihmisiä toimimaan heille luontevalla tavalla heidän omien tavoitteidensa hyväksi
  • asiantuntija ei etukäteen tiedä mihin pitäisi pyrkiä

Ratkaisukeskeisyys ei ole pelkkä menetelmä tai työote, vaan tapa ajatella, katsoa maailmaa ja elää sen osana, olla vuorovaikutuksessa.

Lisätietoja ratkaisukeskeisestä psykoterapiasta.