Psykoterapiapalvelu Tarja Keskinen

Palvelut

 

Psykoterapian pituus sovelletaan asiakkaan tarpeisiin, 1-3 vuotta.

Kelan kuntoutuspsykoterapian psykoterapiajaksot

Katso tarkat tiedot Kelan sivuilta

Pitkät psykoterapiasuhteet/tukikäynnit.

Työnohjaus.

Palveluni soveltuvat aikuisille ja nuorille, mutta myös vanhemmat henkilöt ovat tervetulleita. Tarvittaessa myös ryhmät esim. eläkkeelle jääminen, eronneet, työttömät.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia soveltuu esim. masentuneille, ahdistuneille, erilaisista peloista ja paniikkioireista kärsiville henkilöille, jännittäjille. Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat joustavia ja niitä voi soveltaa monenlaisiin ongelmiin.

Erityisosaamisena erityisherkät ja kiusaamisen kohteeksi joutuneet.

kukan nuppu
avautuvakukka

Psykoterapia

Olen suuntautunut ratkaisukeskeiseen eli voimavarakeskeiseen psykoterapiaan ja siinä:

 • Ratkaisut nähdään olevan asiakkaissa itsessään ja heidän sosiaalisissa verkostoissaan
 • Kasvatetaan ratkaisua ja elämää tukevaa puolta ihmisessä eikä vain paneuduta patologiaan tai ongelmiin
 • Paneudutaan asiakkaan tavoitteisiin, voimavaroihin, selviytymiskeinoihin ja resursseihin
 • Auttaa ihmisiä toimimaan heille luontevalla tavalla heidän omien tavoitteidensa hyväksi 
 • Asiantuntija ei etukäteen tiedä mihin pitäisi pyrkiä

Ratkaisukeskeisyys

 • Asiakaslähtöistä
 • Huomioidaan edistys
 • Suuntautunut tulevaisuuteen
 • Huomioidaan voimavarat ja taidot

Ratkaisukeskeisyys ei ole pelkkä menetelmä tai työote, vaan tapa ajatella, katsoa maailmaa ja elää sen osana, olla vuorovaikutuksessa. 

Tarja Keskinen

Koulutus

 • Ratkaisukeskeinen psykoterapeutti YET (Valvira, Kela)
  • Alan menetelmäkoulutuksia mm. expressiiviinen taideterapia, rentoutus, vakauttamistaidot
 • Työnohjaaja
 • Psykiatrinen sairaanhoitaja
 • Diakonissa
 • Kehitysvammaisten hoitaja

Työkokemus

 • Monivuotinen kokemus psykoterapeuttina toimimisesta
 • Laaja-alainen ja pitkäaikainen työkokemus psykiatrisen sairaanhoitajan työstä avopuolella
 • Terapeuttinen työskentely terveyskeskuksen mielenterveysasiakkaiden kanssa
 • Kehitysvamma-alan avopuolen työkokemus
 • Paljon elämänkokemusta
Olen aidosti kiinnostunut ihmisten elämäntarinoista.  Vankan työkokemuksen ja elämänkokemuksen myötä viisas ja ymmärtäväinen. Tulen keskustelevaan, pohtivaan vuorovaikutukseen ja haluan kohdata jokaisen asiakkaan hyvin. 
 
Työtapani on luova, yksilöllinen ja joustava. Haluan, että jokaisen asiakkaan selviytymiskeinot, taidot ja kyvyt terapiassa vahvistuvat. 
 
Psykoterapia on prosessi, joka auttaa eheytymään ja kasvamaan ihmisenä sekä löytämään elämässä uusia polkuja.  

Tarja Keskinen

Tarja Keskinen

Se mihin katsot se kasvaa.
Tee sitä, mikä toimii.
Jos jokin ei toimi, tee jotain eri tavalla.

 

Kaikkien kärsivien psykoterapeutti,
lempeä rinnalla kulkija

Ota yhteyttä

  Väinölänkatu 24 A 3, 33500 Tampere